Tổng hợp những câu nói hay về sự hy sinh nổi tiếng nhất

Công cha như núi như non. Hy sinh tất cả cho con nên người.

Công cha như núi như non. Hy sinh tất cả cho con nên người.

Phụ nữ sẵn sàng hy sinh nếu ta tạo cho họ cơ hội.

Phụ nữ sẵn sàng hy sinh nếu ta tạo cho họ cơ hội.

Sự hy sinh vĩ đại nhất chính là hy sinh thời gian.

Sự hy sinh vĩ đại nhất chính là hy sinh thời gian.

Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.

Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.

Sự hy sinh, nhiệt huyết của những linh hồn vĩ đại, chưa bao giờ là luật lệ của xã hội loài người.

Sự hy sinh, nhiệt huyết của những linh hồn vĩ đại, chưa bao giờ là luật lệ của xã hội loài người.

Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng của bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào.

Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng của bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào.

Chỉ có hy sinh, đừng đòi hỏi gì quá đáng, tình yêu của chúng ta mới bền lâu mãi mãi.

Chỉ có hy sinh, đừng đòi hỏi gì quá đáng, tình yêu của chúng ta mới bền lâu mãi mãi.

Cái tốt hay cái xấu, thiện hay ác đều là hành vi có lợi hoặc hại đối với xã hội. Ở bất cứ nơi đâu hay thời đại nào, những người hy sinh vì cộng đồng đều được mọi người gọi là người có đạo đức.

Cái tốt hay cái xấu, thiện hay ác đều là hành vi có lợi hoặc hại đối với xã hội. Ở bất cứ nơi đâu hay thời đại nào, những người hy sinh vì cộng đồng đều được mọi người gọi là người có đạo đức.

Mẹ cha gánh vác hy sinh. Mẹ cha quên cả thân mình vì con.

Mẹ cha gánh vác hy sinh. Mẹ cha quên cả thân mình vì con.

Bạn chỉ có thể thực hiện lý tưởng vĩ đại khi bạn quên mình mà đấu tranh và hy sinh.

Bạn chỉ có thể thực hiện lý tưởng vĩ đại khi bạn quên mình mà đấu tranh và hy sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *