Tổng hợp những câu nói hay của Albert Einstein

Điều khiến Albert Einstein trở nên đặc biệt ấn tượng bởi vì không chỉ là một nhà khoa học và nhà tư tưởng sâu sắc mà ông còn khiến nhiều người kinh ngạc và bị cuốn hút bởi cuộc sống cũng như vẫn giữ được cảm giác kỳ thú như trẻ thơ trong suốt cuộc đời của mình.

Nhà vật lý hạt nhân Robert Oppenheimer đã chia sẻ ấn tượng của mình về Einstein bằng cách nói, “Anh ấy gần như hoàn toàn không có sự tinh tế và hoàn toàn không có tính thế tục. . . Ở bên anh ấy luôn có một sự thuần khiết tuyệt vời vừa trẻ con vừa bướng bỉnh sâu sắc”. Những câu trích dẫn của ông ngày nay vẫn còn phù hợp như cách đây một trăm năm và dưới đây là tổng hợp những câu nói hay của Albert Einstein đã được rất nhiều người yêu thích.

“Information is not knowledge”.

Thông tin không phải là kiến thức.

– Albert Einstein –

“The environment is everything that isn’t me”.

Môi trường là tất cả những gì không phải là tôi.

– Albert Einstein –

“Force always attracts men of low morality”.

Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

– Albert Einstein –

“The faster you go, the shorter you are”.

Bạn càng đi nhanh, bạn càng đi được ít.

– Albert Einstein –

“Imagination is more important than knowledge”.

Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.

– Albert Einstein –

“If the facts don’t fit the theory, change the facts”.

Nếu thực tế không vừa với học thuyết, hãy thay đổi thực tế.

– Albert Einstein –

“Strive not to be a success, but rather to be of value”.

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

– Albert Einstein –

“The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind”.

Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo.

– Albert Einstein –

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere”.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

– Albert Einstein –

“The difference between stupidity and genius is that genius has its limits”.

Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.

– Albert Einstein –

“A person who never made a mistake never tried anything new”.

Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả.

– Albert Einstein –

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough”.

Nếu bạn không thể giải thích đơn giản thì bạn chưa hiểu đủ rõ.

– Albert Einstein –

“Gravitation is not responsible for people falling in love”.

Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.

– Albert Einstein –

“Never do anything against conscience even if the state demands it”.

Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.

– Albert Einstein –

“Politics is for the present, but an equation is for eternity”.

Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi.

– Albert Einstein –

“I have no special talent. I am only passionately curious”.

Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết.

– Albert Einstein –

“I am a deeply religious nonbeliever – this is a somewhat new kind of religion”.

Tôi là người vô đạo tới sâu sắc – điều này có phần như là một thứ tôn giáo mới.

– Albert Einstein –

“It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer”.

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.

– Albert Einstein –

“The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion”.

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

– Albert Einstein –

“Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding”.

Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực. Nó chỉ có thể đạt được bằng sự thông hiểu lẫn nhau.

– Albert Einstein –

“I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity”.

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành.

– Albert Einstein –

“Science without religion is lame, religion without science is blind”.

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.

– Albert Einstein –

“The fear of death is the most unjustified of all fears, for there’s no risk of accident for someone who’s dead”.

Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn.

– Albert Einstein –

“Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater”.

Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học, tôi đảm bảo với bạn rằng những khó khăn toán học của tôi còn gấp bội.

– Albert Einstein –

“It was the experience of mystery – even if mixed with fear – that engendered religion”.

Chính là trải nghiệm về những điều bí ẩn – thậm chí ngay cả khi lẫn trong niềm kính sợ – đã sản sinh ra tôn giáo.

– Albert Einstein –

“Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former”.

Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

– Albert Einstein –

“Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking”.

Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.

– Albert Einstein –

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning”.

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

– Albert Einstein –

“I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right”.

Tôi nghĩ và nghĩ hàng năm hàng tháng. Chín mươi chín lần tôi đi tới kết luận sai lầm. Lần thứ một trăm tôi đúng.

– Albert Einstein –

“All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual”.

Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân.

– Albert Einstein –

“The attempt to combine wisdom and power has only rarely been successful and then only for a short while”.

Nỗ lực kết hợp giữa trí tuệ và quyền lực hiếm khi thành công, mà có thành công cũng chỉ trong chốc lát.

– Albert Einstein –

“I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones”.

Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ sử dụng vũ khí nào nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ 4 sẽ sử dụng gậy gộc và đá!

– Albert Einstein –

“Our task must be to free ourselves by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty”.

Nhiệm vụ của chúng ta là tự giải phóng bản thân bằng cách làm rộng vòng tròn của lòng trắc ẩn để ôm lấy mọi sinh vật sống và tất cả sắc đẹp của thiên nhiên.

– Albert Einstein –

“Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius – and a lot of courage – to move in the opposite direction”.

Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài – và thật nhiều dũng khí – để biến chuyển ngược lại.

– Albert Einstein –

“I am not only a pacifist but a militant pacifist. I am willing to fight for peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war”.

Tôi không những chỉ là một người chuộc hòa bình mà còn là một người chuộc hòa bình máu chiến. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình. Không gì có thể kết thúc chiến tranh nếu bản thân con người không từ chối tham gia chiến tranh.

– Albert Einstein –

“A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?”

Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên?

– Albert Einstein –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *