Tổng hợp nhiều câu nói hay về sự buông bỏ mới nhất

Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

Đôi khi bạn phải buông tay để xem có gì đáng níu giữ không.

Đôi khi bạn phải buông tay để xem có gì đáng níu giữ không.

Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ tiếp tục đọc chương trước.

Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ tiếp tục đọc chương trước.

Ngày hôm nay là ngày để bạn buông bỏ những điều không còn có ích cho mình nữa.

Ngày hôm nay là ngày để bạn buông bỏ những điều không còn có ích cho mình nữa.

Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười.

Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười.

Khi trái tim thực sự thấu hiểu, nó buông xả mọi thứ.

Khi trái tim thực sự thấu hiểu, nó buông xả mọi thứ.

Tay người ta đâu đủ lớn để nắm hết tất cả những thứ mình muốn, nên trong vài trường hợp, cần học cách buông bỏ vài thứ, để giữ lại những thứ quan trọng hơn. Tim người cũng vậy.

Tay người ta đâu đủ lớn để nắm hết tất cả những thứ mình muốn, nên trong vài trường hợp, cần học cách buông bỏ vài thứ, để giữ lại những thứ quan trọng hơn. Tim người cũng vậy.

Chớ nên phàn nàn là trước mắt mình đất quá hẹp, cứ lùi lại một bước tự khắc thấy nó rộng ra.

Chớ nên phàn nàn là trước mắt mình đất quá hẹp, cứ lùi lại một bước tự khắc thấy nó rộng ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *