Tổng hợp câu nói hay về bảo hiểm nhân thọ bằng hình ảnh mới nhất

Bảo hiểm chỉ tham gia lúc chưa cần, lúc cần thì không thể tham gia được bằng mọi giá.

Bảo hiểm chỉ tham gia lúc chưa cần, lúc cần thì không thể tham gia được bằng mọi giá.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là thể hiện tinh thần trách nhiệm của bạn đối với gia đình

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là thể hiện tinh thần trách nhiệm của bạn đối với gia đình

Tiết kiệm nào rồi cũng phải sử dụng những lúc cần thiết và cấp bách, nhưng với bảo hiểm nhân thọ thì vẫn luôn được an toàn cho mục đích cuối cùng bởi những lúc đó đã có số tiền đảm bảo từ hợp đồng bảo hiểm.

Tiết kiệm nào rồi cũng phải sử dụng những lúc cần thiết và cấp bách, nhưng với bảo hiểm nhân thọ thì vẫn luôn được an toàn cho mục đích cuối cùng bởi những lúc đó đã có số tiền đảm bảo từ hợp đồng bảo hiểm.

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu lập tài khoản hưu trí.

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu lập tài khoản hưu trí.

Bảo hiểm không bắt bạn đóng một số tiền lớn quá mức thu nhập được những quyền lợi bảovệ thì lớn gấp nhiều lần mức lương của bạn.

Bảo hiểm không bắt bạn đóng một số tiền lớn quá mức thu nhập được những quyền lợi bảovệ thì lớn gấp nhiều lần mức lương của bạn.

Không phải vì ai đó sẽ ra đi, tham gia Bảo hiểm nhân thọ vì những người thân yêu của chúng ta cần tiếp tục sống.

Không phải vì ai đó sẽ ra đi, tham gia Bảo hiểm nhân thọ vì những người thân yêu của chúng ta cần tiếp tục sống.

Đừng vì bất cứ lý do gì, ngay cả khi lý do nghèo khó mà bạn dễ dàng từ chối một sản phẩm rất giá trị và hữu ích cho bạn đó là bảo hiểm nhân thọ.

Đừng vì bất cứ lý do gì, ngay cả khi lý do nghèo khó mà bạn dễ dàng từ chối một sản phẩm rất giá trị và hữu ích cho bạn đó là bảo hiểm nhân thọ.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ càng sớm, phí càng rẻ.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ càng sớm, phí càng rẻ.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là cách bạn thể hiện tình yêu thương của bạn với gia đình.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là cách bạn thể hiện tình yêu thương của bạn với gia đình.

Có thể bạn không cần bảo hiểm nhân thọ nhưng chắc chắn cần tiền cho những nhu cầu cuộc sống.

Có thể bạn không cần bảo hiểm nhân thọ nhưng chắc chắn cần tiền cho những nhu cầu cuộc sống.

Có thể bạn không cần bảo hiểm nhân thọ nhưng chắc chắn cần tiền cho những nhu cầu cuộc sống.

Có thể bạn không cần bảo hiểm nhân thọ nhưng chắc chắn cần tiền cho những nhu cầu cuộc sống.

Thêm một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được ký là thêm một con người được đảm bảo giá trị.

Thêm một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được ký là thêm một con người được đảm bảo giá trị.

Tài sản và sự giàu có nào cũng sẽ nhanh chóng biến mất khi bệnh hiểm nghèo ập đến, và chỉ có bảo hiểm nhân thọ là đảm bảo chi trả số tiền kịp thời cho trường hợp xấu nhất này.

Tài sản và sự giàu có nào cũng sẽ nhanh chóng biến mất khi bệnh hiểm nghèo ập đến, và chỉ có bảo hiểm nhân thọ là đảm bảo chi trả số tiền kịp thời cho trường hợp xấu nhất này.

Trong một xã hội phát triển, mười người thì có chín người mua bảo hiểm.

Trong một xã hội phát triển, mười người thì có chín người mua bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *