Stt Vợ Chồng Giận Nhau Hay Nhất ❤️️ 1001 Cap Tức Giận

Stt Vợ Chồng Giận Nhau Bằng Tiếng AnhTạm Dịch1. Every man sees his second mother in his wife but every woman sees her first child in her husband.Người đàn ông nào cũng nhìn thấy người mẹ thứ hai của mình trong người vợ của mình nhưng người phụ nữ nào cũng nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình ở người chồng.2. Marriage is a workshop, where the husband works and the wife shops.Hôn nhân là một hội thảo, nơi người chồng làm việc và người vợ mua sắm.3. A good wife comes from God and a good husband comes from the bank.Một người vợ tốt đến từ Đức Chúa Trời và một người chồng tốt đến từ ngân hàng.4. Love notes to my husband, Jeremiah Nii Mama Akita; I will always love you. I am grateful for a blessed life shared with you.Ghi chú tình yêu cho chồng tôi, Jeremiah Nii Mama Akita; Tôi sẽ luôn yêu bạn. Tôi biết ơn vì một cuộc sống may mắn được chia sẻ với bạn.5. Sometimes divorce is the best thing that can happen to marriageĐôi khi ly hôn là điều tốt nhất có thể xảy ra với hôn nhân6. Before marriage, man seeks woman, in marriage woman seeks manTrước khi kết hôn, đàn ông tìm kiếm phụ nữ, trong khi kết hôn phụ nữ tìm kiếm đàn ông7. Nothing annoys in this world as a nagging wifeKhông có gì khó chịu trên thế giới này bằng một người vợ hay cằn nhằn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *