Những triết lý hay về cuộc sống tiếng Trung – Đại Học Trung Quốc

Dưới đây là những câu nói ý nghĩa, những triết lý hay về cuộc sống trong tiếng Trung mà mình rất thích. Nếu bạn yêu thích câu nói nào hãy viết 1 status về cuộc sống bằng tiếng Trung lên dòng thời gian và chia sẻ tới bạn bè của mình nhé.

status hay về cuộc sống tiếng Trung

Những triết lý hay về cuộc sống tiếng Trung

 • 到了一定的年龄,必须扔掉四样东西:没有意义的酒局,不爱你的人,看不起你的亲戚,虚情假意的朋友。

  Dào le yī dìng de nián líng, bì xū rēng diào sì yàng dōng xī: Méi yǒu yì yì de jiǔ jú, bù ài nǐ de rén, kàn bù qǐ nǐ de qīn qī, xū qíng jiǎ yì de péng yǒu.
  Đến một độ tuổi nào đó, nhất định phải vứt bỏ bốn thứ: những cuộc nhậu vô nghĩa, người không yêu bạn, người thân coi thường bạn, bạn bè sống giả tạo.

  但是必须拥有四样东西:扬在脸上的自信,长在心里的善良,融进血液的骨气,刻在生命里的坚强。

  Dàn shì bì xū yǒng yǒu sì yàng dōng xī: Yáng zài liǎn shàng de zì xìn, zhǎng zài xīn lǐ de shàn liáng, róng jìn xiě yè de gǔ qì, kè zài shēng mìng lǐ de jiān qiáng.

  Nhưng lại nhất định cần phải có bốn thứ: vẻ tự tin trên khuôn mặt, lương thiện tăng trưởng trong tâm, cốt khí hòa vào máu và kiên cường khắc trong sinh mệnh.

triết lý cuộc sống tiếng trung

 

 • 没有人可以无条件地陪伴着你,要知道,下雨天的时候连影子都会缺席。

  Méi yǒu rén kě yǐ wú tiáo jiàn de péi bàn zhe nǐ, yào zhī dào, xià yǔ tiān de shí hòu lián yǐng zi dū huì quē xí
  Chẳng ai có thể đi theo bạn một cách vô điều kiện, nên biết rằng khi trời mưa đến cái bóng của chính mình còn vắng mặt.


 • Rén zhī suǒ yǐ tòng kǔ, zài yú zhuī qiú cuò wù de dōng xī.

  Nguyên do những nỗi đau của con người nằm tại việc theo đuổi những thứ sai lầm.

  人之所以痛苦,在于追求错误的东西。 • Đổ lỗi cho người khác làm bạn đau khổ, thà rằng hãy tự nói mình tu dưỡng chưa đủ.

  Yǔ qí shuō shì bié rén ràng nǐ tòng kǔ, bù rú shuō zì jǐ de xiū yǎng bù gòu.Đổ lỗi cho người khác làm bạn đau khổ, thà rằng hãy tự nói mình tu dưỡng chưa đủ.

  与其说是别人让你痛苦,不如说自己的修养不够。

 • 如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。

  Rú guǒ nǐ bù jǐ zì jǐ fán nǎo, bié rén yě yǒng yuǎn bù kě néng gěi nǐ fán nǎo.

  Nếu như bạn không tự đem lại phiền não cho mình, người khác mãi mãi chẳng thể đem đến phiền não cho bạn.


 • Zhè ge shì jiè běn lái jiù shì tòng kǔ de, méi yǒu lì wài de.

  Thế giới này vốn dĩ chính là đau khổ, chẳng có ngoại lệ.

  这个世界本来就是痛苦的,没有例外的。

 • 认识自己,降伏自己,改变自己,才能改变别人。

  Rèn shì zì jǐ, xiáng fú zì jǐ, gǎi biàn zì jǐ, cái néng gǎi biàn bié rén.
  Nhận thức bản thân, hàng phục bản thân, thay đổi bản thân, mới có thể thay đổi được người khác.

 • 不要浪费你的生命,在你一定会后悔的地方上。

  Bù yào làng fèi nǐ de shēng mìng, zài nǐ yī dìng huì hòu huǐ dì dì fāng shàng.
  Đừng lãng phí cuộc sống của bạn vào những nơi mà bạn nhất định phải hối hận.

 • 你什么时候放下,什么时候就没有烦恼。

  Nǐ shén me shí hòu fàng xià, shén me shí hòu jiù méi yǒu fán nǎo.
  Khi nào bạn có thể buông bỏ, khi đó bạn sẽ không còn phiền não.

 • 每一种创伤,都是一种成熟。

  Měi yī zhǒng chuāng shāng, dōu shì yī zhǒng chéng shú.
  Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *