NHỮNG CÂU THƠ VỀ CHỮ TÂM

Những câu thơ thư pháp về chữ Tâm hay nhất

Thư Pháp Việt gửi đến bạn 1 số câu thơ về chữ tâm hay nhất

Thư pháp là một nghệ thuật viết chữ đẹp, nghệ thuật thư pháp đã có từ rất lâu, thông qua nét chữ, để gửi gắm tâm tư, tình cảm con người. Khi nói về chữ tâm nó rất bao quát, chữ tâm là tình yêu thương, là bình an, là tâm an, nói về chữ tâm thì khonh6 thể nói hết được ý nghĩa của nó.

Hôm nay Thư Pháp Việt gửi đến bạn 1 số câu thơ về thư pháp chữ tâm sưu tầm  từ nhiều tác giả, với nét bút thư pháp đẹp và ý rất ý nghĩa. hãy xem và lưu lại nhé.

        Chữ tâm thư pháp Ngô Duy

         Tâm an vạn sự an

·        Tâm bình thế giới bình.
·        Dù đời sóng gió điêu linh

·        Chữ tâm cứu rỗi hành trình con đi.

·        Thiên thời bất như địa lợi, đại lợi bất như nhơn hoà.

 (thời thế thuận không bằng địa thế lợi, địa thế lợi không bằng tâm nhân hoà)

tranh thư pháp chữ tâm

·        Tâm nhàn muôn sự thông ba cõi

·        Một tiếng cười khan ấm đất trời.
·        Nếu bạn tự có tâm an

        Ở đâu cũng thấy như đang ở nhà.

        Đời gian khó xin đừng oán hận

·        Làm bạn ân tình đức nhẫn tại tâm.
        Siêng năng quét rác vườn tâm

·        Cho cây tuệ giác nảy mầm tốt tươi.
·        Tâm kiêng hẹp hòi

          Khí kiêng hung hăng
            Tài kiêng bộc lộ.

·        Sống trong cõi mộng vô thường

·        Nguồn tâm toả sáng rạng thoát đường sanh.

·        Thở vào tâm tĩnh lặng

·        Thở ra miệng mỉm cười.
Chữ Tâm Thư Pháp 

·        Bị phỉ báng chẳng sân là khó

·       Tâm thường bình đẳng là khó
        Tuỳ duyên độ người là khó
        Có thế lực chẳng ỷ lại là khó.

·       Nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo

·        Đánh thức vầng trăng sáng tự tâm.

·        Cam lồ ngọt nước lá sen

·        Vẫy tay buông xả tâm hồn sáng trong.

Chữ Tâm Thư Pháp 

·     Chữ Tâm Thư Pháp 

  Niệm trước chẳng sanh tức là tâm

  Niệm sau chẳng sanh tức là Phật
  Thành tựu tất cả tướng tức là tâm
  Rời tất cả trướng tức là Phật
                                          Huệ Năng tổ sư

·        Tâm bình như thủy lạc tại kỳ trung.

·        Tâm bình thường tâm thị đạo.

·        Hữu tâm tất thành tựu

·        Vô nhẫn bất thành nhân

·    Chữ Tâm Thư Pháp 

    Vạn sự thủy lưu thủy

·        Bách niên tâm ngữ tâm.
 

·        Nhận đời manh áo bát cơm

·        Trao đời tất cả tấm lòng thanh cao.
 

·        Thiện căn ở tại lòng ta

·        Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.
 

·        Nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo

·        Đánh thức vầng trăng sáng tự tâm
 

·        Mở rộng tâm ra lòng thanh thản

·        An vui tự tại đời thong dong
 

·        Lắng lòng lại cho thời gian ngưng đọng

·        Trải lòng ra để mở rộng không gian.

Chữ Tâm Thư Pháp 

·        Tâm không hay hờn giận

·        Chẳng oán trách thù ai

–        Lòng khoang dung rộng rãi
–        Ấy là cảnh bồng lai.

 

        Chữ Tâm độc tự thế mà hay

·       Thành bạ nên hư bởi chữ này
–       Tuổi trẻ gắng rèn già cố giữ
–       Cuộc đời gói gọn cả vào đây.

·        Chân tâm tài tất đáo

·        Hữu đức phúc tự lai.

        Đức trọng, nhân trường thọ.

·        Tâm khoan phúc tự lai.
 

·        Sự việc tới Tâm vui đón nhận

·        Việc qua rồi tâm cũng theo qua.
 

·        Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát

·        Không đúng không sai tự tại thân.
 

·        Trăm năm tóc cũng đổi màu

·        Chữ tâm sáng mãi giữa màu thời gian
 

·        Sống không giận không hờn không oán trách

·        Sống mỉm cười với thử thách chông gai

Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động mà không xao động
Sống là thương mà chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *