Những câu nói hay ý nghĩa đáng nhớ nhất về lòng tin giữa người với người trong cuộc sống – Loinoihay.net

Loading…

Dù trong bất cứ trường hợp nào, thì một mối quan hệ thành công giữa người với người trong cuộc sống đều phải dựa trên lòng chân thành và sự tin tưởng. Nhưng phải tin như thế nào, ở mức độ nào và phải hành xử ra sao khi niềm tin của mình bị phản bội? Tất cả câu trả lời cho các câu hỏi nêu trên sẽ được loinoihay.net trả lời qua bài viết Những câu nói hay ý nghĩa đáng nhớ nhất về lòng tin giữa người với người trong cuộc sống. Mời các bạn cùng đọc!

nhung-cau-noi-hay-y-nghia-dang-nho-nhat-ve-long-tin-giua-nguoi-voi-nguoi-trong-cuoc-song-1

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.
Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before.
Khuyết danh

Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn.
Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd.
Voltaire

Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.
We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us.
Samuel Johnson

Bạn nhắm mắt lại. Đó là điều khác biệt. Đôi lúc bạn không thể tin điều mắt thấy, bạn phải tin điều mình cảm nhận. Và nếu bạn muốn người khác tin tưởng mình, bạn phải cảm thấy mình cũng có thể tin tưởng họ, thậm chí ngay cả khi bạn ở trong bóng tối. Ngay cả khi bạn đang rơi.
You closed your eyes. That was the difference. Sometimes you cannot believe what you see, you have to believe what you feel. And if you are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them too, even when you’re in the dark. Even when you’re falling.
Khuyết danh

nhung-cau-noi-hay-y-nghia-dang-nho-nhat-ve-long-tin-giua-nguoi-voi-nguoi-trong-cuoc-song-2

Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn.
The people who influence you are the people who believe in you.
Henry Drummond

Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề.
Từng thề ước – Đồng Hoa

Không có giao tiếp, không có quan hệ; Không có tôn trọng, không có tình yêu; Không có tin tưởng, không có lý do để tiếp tục!
Without Communication, there is no relationship; Without Respect, there is no Love; Without Trust, there is no reason to continue!
Khuyết danh

Nghi ngờ mọi thứ, hoặc tin tưởng mọi thứ, đều là giải pháp tiện lợi như nhau; cả hai đều bỏ qua sự cần thiết của suy ngẫm.
To doubt everything, or, to believe everything, are two equally convenient solutions; both dispense with the necessity of reflection.
Henri Poincare

nhung-cau-noi-hay-y-nghia-dang-nho-nhat-ve-long-tin-giua-nguoi-voi-nguoi-trong-cuoc-song-3

Hôn nhân đòi hỏi trao và giữ sự tin tưởng, chia sẻ ý nghĩ và cảm xúc, tôn trọng và luôn luôn thấu hiểu, hôn nhân đòi hỏi sự nhún nhường – nhún nhường để hối lỗi, nhún nhường để tha thứ. Hôn nhân đòi hỏi sự linh động (để cho đi và nhận lại) và sự kiên quyết: không thỏa hiệp đối với các nguyên tắc. Và một khiếu hài hước sáng dạ và tương đối. Cả hai cần cùng kéo về một hướng.
Marriage requires the giving and keeping of confidences, the sharing of thoughts and feelings, respect and understanding always, marriage requires humility – the humility to repent, the humility to forgive. Marriage requires flexibility (to give and take) and firmness: not to compromise principles. And a wise and moderate sense of humor. Both need to be pulling together in the same direction.
Richard L Evans

Không hứa bậy, nên mình không phụ ai; không tin bậy, nên không ai phụ mình.
Ngô Hoài Dã

Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng.
For there to be betrayal, there would have to have been trust first.
Suzanne Collins

Nếu bạn phải nói với tôi về quan điểm của bạn, hãy nói với tôi điều mà bạn tin tưởng. Tôi đã có đủ hoài nghi cho mình rồi.
If you must tell me your opinions, tell me what you believe in. I have plenty of doubts of my own.
Johann Wolfgang von Goethe

nhung-cau-noi-hay-y-nghia-dang-nho-nhat-ve-long-tin-giua-nguoi-voi-nguoi-trong-cuoc-song-4

Người ta hỏi tôi tại sao lại khó tin người đến vậy, và tôi hỏi họ tại sao lại khó giữ lời hứa đến vậy.
People ask me why it’s so hard to trust people, and i ask them why is it so hard to keep a promise.
Khuyết danh

Sẽ luôn có người làm bạn tổn thương, vì vậy bạn cần tiếp tục tin tưởng, chỉ là hãy biết cẩn thận.
There will always be people who’ll hurt you, so you need to continue trusting, just be careful.
Gabriel Garcia Marquez

Khi tôi dành cho bạn thời gian của tôi, tôi trao cho bạn một phần cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được. Xin đừng để tôi hối hận.
When I give you my time, I’m giving you a portion of my life that I will never get back. Please don’t make me regret it.
Khuyết danh

Một mối quan hệ không có sự tin tưởng giống như chiếc điện thoại di động không hòa mạng, tất cả những gì bạn có thể làm là chơi trò chơi.
A relationship with no trust is like a cell phone with no service, all you can do is play games.
Khuyết danh

nhung-cau-noi-hay-y-nghia-dang-nho-nhat-ve-long-tin-giua-nguoi-voi-nguoi-trong-cuoc-song-5

Tôi học được rằng mất hàng năm trời để xây dựng lòng tin, và chỉ cần sự ngờ vực, không phải bằng chứng, để phá hủy nó.
I’ve learned that it takes years to build up trust, and it only takes suspicion, not proof, to destroy it.
Khuyết danh

“Tôi tin bạn” là lời khen tốt hơn “tôi yêu bạn”, bởi vì bạn không phải lúc nào cũng có thể tin tưởng người bạn yêu, nhưng bạn luôn có thể yêu người mà bạn tin tưởng.
“I trust you” is a better compliment than “I love you” because you may not always trust the person you love but you can always love the person you trust.
Khuyết danh

nhung-cau-noi-hay-y-nghia-dang-nho-nhat-ve-long-tin-giua-nguoi-voi-nguoi-trong-cuoc-song-6

Tin tưởng là buông xuống mong muốn biết tường tận mọi chi tiết trước khi mở trái tim mình.
Trust is letting go of needing to know all the details before you open your heart.
Khuyết danh

Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé…
Thủy Vũ

nhung-cau-noi-hay-y-nghia-dang-nho-nhat-ve-long-tin-giua-nguoi-voi-nguoi-trong-cuoc-song-7

Lòng tin là một trong những điều quý giá nhất mà con người có thể dành tặng cho nhau giữa cuộc đời này. Có được lòng tin đã khó, giữa được nó lại càng khó hơn. Vì vậy, các bạn đọc của loinoihay.net thân mến, sau khi đọc xong bài viết Những câu nói hay ý nghĩa đáng nhớ nhất về lòng tin giữa người với người trong cuộc sống trên đây của chúng tôi, chắc hẳn bạn đã phần nào thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của lòng tin đối với chúng ta. Hy vọng bạn sẽ hành động thật khôn ngoan để có được lòng tin và tình cảm quý mến chân thành của người khác dành cho mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *