Những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

Bên cạnh những ý nghĩa mà những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh mang đến cho chúng ta, mà nó còn giúp cho chúng ta có thời gian luyện tập tiếng Anh được tốt hơn, ngày nay thì học tiếng Anh trở thành một vấn đề được cả xã hội quan tâm.

1. The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you.
Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

2. Study not what the world is doing, but what you can do for it.
Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.

3. Adventure is the best way to learn.
Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

4. Once you stop learning, you’ll start dying.
Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

5. Study the past if you would define the future.
Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

6. Learning is the eye of the mind.
Học tập là con mắt của trí tuệ.

7. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.
Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.

8. You learn something everyday if you pay attention.
Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.

9. Never stop learning because life never stop teaching.
Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

10. What we learn with pleasure we will never forget.
Những gì chúng ta học được với sự thoải mái chúng ta sẽ không bao giờ quên.

11.It’s what we think we know keep us from learning.
Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học.

12. Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.
Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

13. Education is the most powerful weapon we use to change the world.
Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

14. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.
Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

15. A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.
Một người thông thái có thể học từ một câu hỏi ngớ ngẩn, và người ngớ ngẩn có thể học nhiều hơn từ một câu trả lời thông thái.

16. The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give. ( William Arthur Ward )
Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi.

17. A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one. ( Benjamin Franklin )
Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

18. Study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. ( William Arthur Ward )
Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

19. To appreciate the beauty of a snow flake, it is necessary to stand out in the cold. ( Khuyết danh )
Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh.

20. If a man empties his purse into his head, no one can take it from him. ( Benjamin Franklin )

Học tập là việc cả đời, học tập mọi lúc mọi nơi và bất cứ khi nào bạn cũng phải học tập nếu không muốn bị thụt lùi, hãy cố gắng, nỗ lực từng ngày để có được một tương lai tươi sáng bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *