Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

Tích lũy những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Những danh ngôn mang lại cho bạn phương châm sống đúng đắn về lẽ sống, cách sống trong gia đình. Hãy cùng xem ngay những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh dưới đây nhé.

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song – Jesse Joseph
Gia đình giống như một bản nhạc vậy, có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó luôn là một bài hát tuyệt đẹp.

A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it. – Henry Louis Mencken
Nhà không phải chỉ là một nơi trú chân tạm thời: cái cốt lõi của một mái ấm nằm trong tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó.

If you have a place to go, is a home. If you have someone to love , is a family. Ì you have both, is a blessing. – Donna Hedges
Nơi để bạn đi về, đó gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương, gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai cái đó, Bạn đã được ban phước lành.

What can you do to promote world peace? You should go home and love your family. – Mother Teresa
Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình cả thế giới ư? Điều bạn có thể làm đó là về nhà và yêu thương gia đình bạn.

Rejoice with your family in the beautiful land of life! – Albert Einstein
Hãy vui vẻ và với gia đình trên mảnh đánh tươi đẹp của cuộc sông này

A happy family is but an earlier heaven. – George Bernard Shaw.
Có một gia đình hạnh phúc giống như bạn được lên thiên đường sớm vậy.

“Family life contributes immensely to an individual’s happiness. Only in a happy homelife can complete contentment be found.” – Dorothea S. Koppliln
Gia đình góp phần không nhỏ vào cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một gia đình hạnh phúc, con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của bản thân.

Families, like individuals, are unique. – Norman Vincent Peale
Gia đình là một cá thể độc lập và duy nhất

“When I think of any of my successes, I am thankful to God from whom all blessings flow, and to my family and friends who enrich my life.” Author Unknown
Mỗi khi tôi nghĩ về bất kỳ thành công nào của tôi, tôi nghĩ về 2 điều: Thứ nhất thôi cảm ơn chúa người là cội nguồn của mọi phước lành tôi có được, thứ hai chính là gia đinh và bạn bè tôi, những người làm phong phú cuộc sống của tôi

Family where the life begins and the love never ends – Author Unknown
Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi mà tình yêu không bao giờ kết thúc

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh 2

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

Family means no one gets left behind or forgotten.
Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay quên lãng.
– David Ogden Stiers

Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together.
Anh chị em: những đứa trẻ cùng cha mẹ, mỗi đứa đều rất bình thường cho đến khi chúng sát cánh bên nhau.
– Sam Levenson

Home is where you are loved the most and act the worst.
Nhà là nơi bạn được yêu thương nhất nhưng hành xử tệ nhất.
– Marjorie Pay Hinckley

What can you do to promote world peace? Go home and love your family.
Bạn có thể làm gì để tuyên truyền về hòa bình? Về nhà và yêu thương gia đình của bạn.
– Mother Teresa

To understand your parents’ love, you must raise children yourself.
Tự nuôi con mới thấu hiểu tình yêu của cha mẹ.
– Chinese proverb (tục ngữ Trung Quốc)

Charity begins at home, but should not end there.
Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.
– Thomas Fuller

A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.
Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.
– Balzac

Family is not an important thing, it’s everything.
Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ.
– Michael J. Fox

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.
– Louisa May Alcott

A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it.
Một người đi khắp thế gian để lùng sục những điều anh ta muốn, và trở về nhà để tìm thấy nó.
– George Moore

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh 3

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family.
Khi mọi thứ rơi xuống địa ngục, những người còn lại bên cạnh bạn mà không do dự – họ là gia đình của bạn.
– Jim Butcher

Spare the rod and spoil the child – that is true. But, beside the rod, keep an apple to give him when he has done well.
Thương cho roi cho vọt – điều đó là đúng. Nhưng bên cạnh chiếc roi, hãy giữ một quả táo để tặng đứa trẻ khi chúng làm tốt.
– Martin Luther

A happy family is but an earlier heaven.
Một gia đình hạnh phúc là một thiên đường đến sớm.
– John Bowring

A mother who is really a mother is never free.
Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.
-Balzac

Don’t handicap your children by making their lives easy.
Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.
– Robert A Heinlein

Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song
Gia đình giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó vẫn luôn là một bài hát tuyệt đẹp.

If you have a place to go, is a home. If you have someone to love , is a family. Ìf you have both, is a blessing
Nếu bạn có một nới để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai thì đó là một phước lành.

Rejoice with your family in the beautiful land of life
Vui vẻ với gia đình của bạn trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống.

A happy family is but an earlier heaven
Một gia đình hạnh phúc giống như bạn lên thiên đường sớm vậy

Family where the life begins and the love never
Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh 4

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

When I think of any of my successes, I am thankful to God from whom all blessings flow, and to my family and friends who enrich my life
Khi tôi nghĩ về thành công của mình, tôi luôn cảm ơn chúa người đã ban cho tôi mọi phước lành, và gia đinh và bạn bè tôi, những người làm cuộc sống của tôi trở nên phong phú.

Families, like individuals, are unique
Gia đình giống như một cá thể độc lập và duy nhất

A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it
Nhà không đơn giản chỉ là một nơi trú chân tạm thời: tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó chính là cốt lõi của mái ấm.

Houses are built to live in and not to look on
Nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

What can you do to promote world peace? Go home and love your family
Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way
Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh có một kiểu bất hạnh riêng.

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

Family means no one gets left behind or forgotten (David Ogden Stiers)
Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay quên lãng.

Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together (Sam Levenson)
Anh chị em: những đứa trẻ cùng cha mẹ, mỗi đứa đều rất bình thường cho đến khi chúng sát cánh bên nhau.

Home is where you are loved the most and act the worst (Marjorie Pay Hinckley)
Nhà là nơi bạn được yêu thương nhất nhưng hành xử tệ nhất.

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh 5

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

To understand your parents’ love, you must raise children yourself (Chinese proverb – tục ngữ Trung Quốc)
Tự nuôi con mới thấu hiểu tình yêu của cha mẹ.

Charity begins at home, but should not end there (Thomas Fuller)
Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

Family is not an important thing, it’s everything (Michael J. Fox)
Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ.

A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it (George Moore)
Một người đi khắp thế gian để lùng sục những điều anh ta muốn, và trở về nhà để tìm thấy nó.

When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family (Jim Butcher)
Khi mọi thứ rơi xuống địa ngục, những người còn lại bên cạnh bạn mà không do dự – họ là gia đình của bạn.

Spare the rod and spoil the child – that is true. But, beside the rod, keep an apple to give him when he has done well (Martin Luther)
Thương cho roi cho vọt – điều đó là đúng. Nhưng bên cạnh chiếc roi, hãy giữ một quả táo để tặng đứa trẻ khi chúng làm tốt.

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh 6

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

Don’t handicap your children by making their lives easy (Robert A Heinlein)
Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife (Will Durant)
Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.

When sisters stand shoulder to shoulder, who stands a chance against us? (Pam Brown)
Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta?

Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest conjuration (Charles Dickens)
Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.

Những câu nói ý nghĩa về tình cảm gia đình là bài học quý giá mà chúng ta cần biết. Đó là những điều đơn giản để chúng ta nhận ra giá trị sâu sắc của gia đình. Hãy lưu giữ những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh ý nghĩa về gia đình ở trên nhé, nó sẽ là hành trang cho bạn đi đến suốt cuộc đời.

Thường xuyên sử dụng những câu nói này không những giúp bạn thể hiện ngôn ngữ của bạn và còn giúp biểu hiện nội tâm đẹp của mình. Hơn thế nữa, đây cũng là cách học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *