Bài ca dao: Em chồng ở với chị dâu | Ca dao Mẹ

 • Tiếng đồn anh ăn học đã cao
  Chị dâu rớt xuống giếng, anh nắm chỗ nào anh kéo lên?
  –  Chị dâu mà rớt xuống giếng
  Anh tìm miếng để cứu chị lên
  Nắm đầu thì sợ tội trời
  Hai tay nâng đỡ, sợ lời thế gian
  Nhanh tay liền bắc cái thang
  Kéo chị dâu một thuở kẻo chết oan con người

 • Em nghe anh ăn học trong trào
  Chị dâu té giếng níu chỗ nào kéo lên?
  – Anh nắm đầu thì sợ tội
  Nắm tay thì lại lỗi đạo tam cang
  Dậm chân kêu bớ ông trời vàng
  Cho hai con rồng bạch xuống cứu nàng chị dâu

 • Tiếng anh ăn học cựu trào
  Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên?
  – Nắm đầu thì khổ
  Nắm cổ lại không nên
  Nắm chân tay thì lỗi niềm huynh đệ
  Vậy anh cứ bớ làng là hơn!

 • Tiếng anh ăn học cựu trào
  Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên?
  – Chị dâu té giếng cái ào
  Hồn bất phụ thể , nắm chỗ nào cũng xong!

 • – Tiếng đồn anh học chữ ngoài triều
  Chị dâu rớt xuống giếng, anh nắm đằng nào anh kéo lên
  – Anh xách cái đầu, lỗi đạo nhân huynh
  Thò tay vào mình, thụ thụ bất thân
  Không cứu chị dâu thì lỗi đạo từ đường
  Dòng dây anh thả xuống chị nương chị vào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *