41 câu nói hay nhất của Jack Ma: Khôn ngoan đậm chất Á Đông

Jack Ma là một doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc, ông là nhà sáng lập Alibaba – tập đoàn thương mại điện tử có trụ sở tại thành phố Hàng Châu. Trong các chương trình chia sẻ, những câu nói của Jack Ma đã truyền cảm hứng rất nhiều cho người trẻ ở các nước châu Á.

Jack Ma thành lập ‘Alibaba.com’ vào năm 1999, đây là trang web bán buôn được hàng triệu người sử dụng để nhập hàng giá rẻ từ Trung Quốc với số lượng lớn về bán lại. Hiện nay tập đoàn này còn sở hữu các trang web thương mại điện tử hàng đầu thế giới khác như ‘Taobao.com’, ‘Tmall.com’, nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay và các doanh nghiệp khác.

Đã có thời điểm là người giàu nhất Trung Quốc, tài sản của Jack Ma hiện nay là 36,8 tỷ USD, hiện đứng thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc và đứng thứ 26 trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm qua, theo công bố của Forbes.

Dưới đây, Menback gửi tới các bạn danh sách những câu nói hay nhất của Jack Ma bằng song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt, thể hiện sự khôn ngoan của ông trên thương trường mà tất cả mọi người, đặc biệt là các doanh nhân đều có thể đọc và học hỏi.

Những câu nói hay của Jack Ma

Những câu nói hay nhất của Jack Ma

1. “Công việc của tôi là giúp nhiều người có việc làm hơn.” – Jack Ma

“My job is to help more people have jobs.”

2. “Tôi không quan tâm đến doanh thu.” – Jack Ma

“I don’t care about revenues.”

3. “Nếu không có internet, sẽ không có Jack Ma, và không có Alibaba hay Taobao.” – Jack Ma

“Without internet, there would have been no Jack Ma, and no Alibaba or Taobao.”

4. “Hãy thử một lần trong đời. Làm một điều gì đó thật chăm chỉ. Cố gắng thay đổi. Chẳng có điều tồi tệ nào có thể xảy ra.” – Jack Ma

“Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen.” – Jack Ma

5. “Bạn nên học hỏi từ đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn chết.” – Jack Ma

“You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.”

6. “Ngày nay, kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững trong khi có trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới là rất khó”. – Jack Ma

“Today, making money is very simple. But making sustainable money while being responsible to the society and improving the world is very difficult.”

7. “Nếu chúng tôi là một đội tốt và biết mình muốn làm gì, một trong hai chúng tôi có thể đánh bại mười người trong số họ”. – Jack Ma

“If we are a good team and know what we want to do, one of us can defeat ten of them.”

8. “Tôi không muốn mọi người có túi sâu nhưng đầu óc nông cạn.” – Jack Ma

“I don’t want people to have deep pockets but shallow minds.”

9. “Nếu bạn chưa bao giờ thử, làm thế nào bạn biết được ở đó có cơ hội?” – Jack Ma

“If you’ve never tried, how will you ever know if there’s any chance?”

Câu nói của Jack Ma

10 – 20 câu nói hay của Jack Ma

10. “Tôi tự gọi mình là một người mù cưỡi trên lưng một con hổ mù.” – Jack Ma

“I call myself a blind man riding on a blind tiger.”

11. “Đừng bao giờ cạnh tranh về giá, thay vào đó hãy cạnh tranh về dịch vụ và sự đổi mới.” – Jack Ma

“Never ever compete on prices, instead compete on services and innovation.”

12. “Nếu khách hàng yêu bạn, chính phủ sẽ phải yêu bạn.” – Jack Ma

“If the customer loves you, the government will have to love you.”

13. “Bạn cần những người phù hợp với bạn, không phải những người tốt nhất.” – Jack Ma

“You need the right people with you, not the best people. – Jack Ma

14. “Hãy giúp đỡ những người trẻ tuổi. Giúp những người bạn nhỏ bé. Bởi vì nhỏ rồi sẽ lớn. Những người trẻ tuổi sẽ có những hạt giống bạn chôn chặt trong tâm trí, khi lớn lên, họ sẽ thay đổi thế giới”. – Jack Ma

“Help young people. Help small guys. Because small guys will be big. Young people will have the seeds you bury in their minds, and when they grow up, they will change the world.”

15. “Tôi không phải dân công nghệ. Tôi đang nhìn công nghệ bằng con mắt của khách hàng, con mắt của một người bình thường”. – Jack Ma

“I’m not a tech guy. I’m looking at the technology with the eyes of my customers, normal people’s eyes.”

16. “Khi chúng ta có tiền, chúng ta bắt đầu phạm sai lầm.” – Jack Ma

“When we have money, we start making mistakes.”

17. “Tôi là một người bình thường.” – Jack Ma

“I’m a normal guy.”

18. “Cơ hội nằm ở nơi có những lời phàn nàn.” – Jack Ma

“Opportunity lies in the place where the complaints are.”

19. “Một nhà lãnh đạo cần có bản lĩnh và sự kiên trì cao hơn, và có thể chịu đựng những gì mà nhân viên không thể.” – Jack Ma

“A leader should have higher grit and tenacity, and be able to endure what the employees can’t.”

20. “Tôi không muốn được yêu thích. Tôi muốn được tôn trọng”. – Jack Ma

“I don’t want to be liked. I want to be respected.”

Câu nói hay nhất của Jack Ma

21 – 30 câu nói nổi tiếng của Jack Ma

21. “Không thành vấn đề nếu tôi thất bại. Ít nhất thì tôi đã truyền lại tư tưởng cho những người khác. Ngay cả khi tôi không thành công, sẽ có người thành công ”. – Jack Ma

“It doesn’t matter if I failed. At least I passed the concept on to others. Even if I don’t succeed, someone will succeed.”

22. “Chúng ta không bao giờ thiếu tiền. Chúng ta thiếu những người có ước mơ, (những người) có thể chết vì những ước mơ đó”. – Jack Ma

“We’re never in lack of money. We lack people with dreams, (people) who can die for those dreams.”

23. “Thay vì học từ thành công của người khác, hãy học từ sai lầm của họ. Hầu hết những người thất bại đều chia sẻ những lý do chung để thất bại, trong khi thành công có thể là do nhiều loại lý do khác nhau”. – Jack Ma

“Instead of learning from other people’s success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons to fail, whereas success can be attributed to various different kinds of reasons.” – Jack Ma

24. “Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay vất vả, ngày mai còn khổ hơn nhưng ngày kia sẽ lại hửng nắng”. – Jack Ma

“Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.”

25. “Bạn phải làm cho nhóm của bạn có giá trị, sự đổi mới và tầm nhìn.” – Jack Ma

“You’ve got to make your team have value, innovation, and vision.”

26. “Tôi cố gắng làm cho mình hạnh phúc bởi vì tôi biết rằng nếu tôi không hạnh phúc, đồng nghiệp của tôi không hài lòng, cổ đông của tôi không hài lòng và khách hàng của tôi cũng không hài lòng.” – Jack Ma

“I try to make myself happy because I know that if I’m not happy, my colleagues are not happy and my shareholders are not happy and my customers are not happy.”

27. “Đừng bao giờ làm ăn với chính phủ. Hãy yêu họ, đừng bao giờ cưới họ”. – Jack Ma

“Never ever do business with the government. Be in love with them, never marry them.”

28. “Chúng ta không bao giờ nên hoàn thành một chương trình 20 năm trong hai năm.” – Jack Ma

“We should never finish a 20 year program in two years.”

29. “Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn vẫn còn cơ hội. Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất”. – Jack Ma

“If you don’t give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure.”

Những câu nói hay của Jack Ma

30 – 31 câu nói hay của tỷ phú Jack Ma

30. “Khi bạn còn trẻ, bạn phải hết sức tập trung và dựa vào khối óc chứ không phải sức lực của bạn”. – Jack Ma

“When you are small, you have to be very focused and rely on your brain, not your strength.”

31. “Bạn không bao giờ biết rằng những việc bạn đang làm có ý nghĩa đối với xã hội.” – Jack Ma

“You never know that the things you’re doing are that meaningful to society.”

32. “Một cuộc nói chuyện hòa bình luôn khó khăn, luôn luôn phức tạp.” – Jack Ma

“A peace talk is always difficult, always complicated.”

33. “Bạn không bao giờ biết bạn có thể làm được bao nhiêu trong cuộc đời của mình.” – Jack Ma

“You never know how much can you do in your life.”

34. “Bạn phải làm cho người tiêu dùng thông minh. Các trang thương mại điện tử không hề bán sản phẩm với giá rẻ hơn, mà ngược lại, những cửa hàng truyền thống đang bán sản phẩm đó với giá đắt hơn”. – Jack Ma

“You’ve to make consumers smart. An e-commerce portal doesn’t sell a product at cheaper rates, instead an offline shop sells it at a costlier prices.” – Jack Ma

35. “Điều rất quan trọng bạn nên có chính là sự kiên nhẫn.” – Jack Ma

“The very important thing you should have is patience.”

36. “Những người thông minh cần một kẻ ngốc để dẫn dắt họ. Trong nhóm của tất cả các nhà khoa học, tốt nhất là để một người nông dân dẫn đường. Cách nghĩ của anh ấy khác hẳn. Sẽ dễ dàng giành chiến thắng hơn nếu bạn có mọi người nhìn mọi thứ từ các khía cạnh khác nhau.” – Jack Ma

“Intelligent people need a fool to lead them. When the team’s all a bunch of scientists, it is best to have a peasant lead the way. His way of thinking is different. It’s easier to win if you have people seeing things from different perspectives.”

37. “Rất khó để biết thế giới bên ngoài, nhưng bạn biết chính mình. Bạn biết nhu cầu của bạn và những gì bạn muốn. Nếu tôi hiểu rõ bản thân mình hơn, tôi có thể thay đổi bản thân để gặp gỡ thế giới bên ngoài”. – Jack Ma

“It’s very difficult to know the outside world, but you know yourself. You know your need and what you want. If I know myself better, I can change myself to meet the outside world.”

38. “Chúng tôi đánh giá cao ngày hôm qua, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm một ngày mai tốt hơn.” – Jack Ma

“We appreciate yesterday, but we’re looking for a better tomorrow.”

Những câu nói nổi tiếng của Jack Ma

39. “Tôi muốn thay đổi lịch sử, làm điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình và tạo ảnh hưởng đến những cá nhân như chúng tôi đã làm với hàng triệu doanh nghiệp nhỏ trên Alibaba. Khi đó họ yêu và tôn trọng bạn vì bạn đã làm cho cuộc sống của họ trở nên quan trọng”. – Jack Ma

“I want to change history, do something important in my life, and influence individuals like we have with millions of small businesses on Alibaba. Then they love and respect you because you made their life important.”

40. “Dù cuộc rượt đuổi khó khăn đến đâu, bạn nên luôn có giấc mơ mà bạn đã thấy vào ngày đầu tiên. Nó sẽ giúp bạn có động lực và giải cứu bạn (khỏi bất kỳ suy nghĩ yếu đuối nào).” – Jack Ma

“No matter how tough the chase is, you should always have the dream you saw on the first day. It’ll keep you motivated and rescue you (from any weak thoughts).”

41. “Cuộc sống thật ngắn ngủi, thật đẹp. Đừng quá nghiêm túc trong công việc. Hãy tận hưởng cuộc sống.” – Jack Ma

“Life is so short, so beautiful. Don’t be so serious about work. Enjoy the lives.”

Video: Lời khuyên của JackMa giúp sinh viên và những người trẻ tuổi thành công hơn

Tổng kết

Cảm ơn bạn đã xem danh sách những câu nói hay nhất của Jack Ma trên Menback! Đừng quên chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội để lan tỏa cảm hứng cho một cuộc sống thành công.

Câu nói nào của Jack Ma mà bạn yêu thích nhất, chia sẻ trích dẫn đó tới tất cả mọi người nhé. Nếu muốn có một caption hay để đăng lên Facebook, các bạn hãy xem thêm trong các bài viết dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *