20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein

Einstein không chỉ tuyệt đỉnh thông minh, mà trong cuộc sống đời thường, ông còn rất sâu sắc, hài hước và thâm thúy. Einstein vừa là một nhà khoa học vừa như một nhà triết học, với nhiều phát ngôn lưu danh hậu thế về con người và cuộc đời:

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 1

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 2

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 3

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 4

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 5

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 6

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 7

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 8

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 9

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 10

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 11

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 12

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 13

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 14

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 15

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 16

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 17

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 18

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 19

20 câu nói “bất hủ” của thiên tài Albert Einstein - 20

“Sự quan tâm của tôi đối với đời sống xung quanh đối chọi kỳ lạ với việc tôi không có nhu cầu giao tiếp nhiều với con người và cộng đồng. Tôi thực sự là một kẻ du hành đơn độc, chưa bao giờ thuộc về bất cứ một quốc gia, một ngôi nhà, bạn bè hay thậm chí gia đình nào với tất cả trọn vẹn trái tim mình; đứng trước tất cả những ràng buộc ấy, tôi luôn cảm thấy sự xa cách và cần được ở một mình…”.“Sự quan tâm của tôi đối với đời sống xung quanh đối chọi kỳ lạ với việc tôi không có nhu cầu giao tiếp nhiều với con người và cộng đồng. Tôi thực sự là một kẻ du hành đơn độc, chưa bao giờ thuộc về bất cứ một quốc gia, một ngôi nhà, bạn bè hay thậm chí gia đình nào với tất cả trọn vẹn trái tim mình; đứng trước tất cả những ràng buộc ấy, tôi luôn cảm thấy sự xa cách và cần được ở một mình…”.

“Điều đã luôn thắp sáng con đường tôi đi và hết lần này đến lần khác truyền cho tôi sự can đảm để đối diện với cuộc sống một cách vui tươi, đó chính là Sự tử tế, Cái đẹp, và Sự thật. Nếu không có sự đồng điệu của những tâm hồn, nếu không có sự khách quan trong thế giới, sự vĩnh cửu của nghệ thuật và sự tìm tòi không ngừng nghỉ của khoa học, cuộc sống là trống rỗng đối với tôi. Những thứ sáo mòn mà con người cố gắng đạt tới - của cải vật chất, thành công thăng tiến, xa hoa đẳng cấp - tất cả đều là tầm thường… Đừng cố gắng để là con người thành công, hãy cố gắng để là con người có giá trị”.“Điều đã luôn thắp sáng con đường tôi đi và hết lần này đến lần khác truyền cho tôi sự can đảm để đối diện với cuộc sống một cách vui tươi, đó chính là Sự tử tế, Cái đẹp, và Sự thật. Nếu không có sự đồng điệu của những tâm hồn, nếu không có sự khách quan trong thế giới, sự vĩnh cửu của nghệ thuật và sự tìm tòi không ngừng nghỉ của khoa học, cuộc sống là trống rỗng đối với tôi. Những thứ sáo mòn mà con người cố gắng đạt tới – của cải vật chất, thành công thăng tiến, xa hoa đẳng cấp – tất cả đều là tầm thường… Đừng cố gắng để là con người thành công, hãy cố gắng để là con người có giá trị”.

Bích Ngọc
Theo Business Insider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *