Những câu nói hay về học tập mà bạn nên biết – GiupBan

19. Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời. – Bill Gates –

20. Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. – N. Mandela –

21. Nếu ở Hoa Kỳ chỉ có một lời để lưu truyền từ thế hệ phụ huynh đến thế hệ của con em họ thì đó chỉ là một câu gồm hai chữ Tự tân. Và nếu ở mỗi thành phố có một ngôi đền dành cho sự tự tân, thì đó là ngôi trường học của nơi đó. – Ellen Goodman –

22. Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện. – Vijaya Lakshmi Pandit –

23. Giáo dục là một điều đáng kính trọng nhưng nên nhớ rằng đôi khi  những điều được dạy là những cái không đáng biết.

– Oscar Wilde –

24. Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

– Immanuel Kant –

25. Các bài giảng của giáo sư cho dù có đầy đủ, súc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức đến đâu, thì về thực chất mà nói đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao đọc sách, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi. – I.A. Gontcharov –

Bên cạnh những câu nói về học tập bất hủ của những người nổi tiếng, thì còn có những câu tục ngữ, ca dao về học tập vô cùng ý nghĩa, truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác mà bạn nên đọc nó một lần trong đời. Những câu tục ngữ về học tập, vô cùng đơn giản, nhưng súc tích sẽ mang đến một ý nghĩa lớn lao cho bản thân bạn.

1.  Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.

2.  Học ăn học nói, học gói học mở.

3.  Học hay cày biết.

4.  Học một biết mười.

5.  Học thầy chẳng tầy học bạn.

6. Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.

7.  Ăn vóc học hay.

8.  Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

9.  Có cày có thóc, có học có chữ.

10.  Có học, có khôn.

11.  Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

12.  Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ.

13.  Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

14.  Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

15.  Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

16.  Hay học thì sang, hay làm thì có.

17.  Học để làm người.

18.  Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.

19.  Học khôn đến chết, học nết đến già.

20. Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

Những câu tục ngữ, ca dao về học tập truyền từ đời này sang đời khác mà ai cũng nên đọc nó một lần trong đời.

Bên cạnh những ý nghĩa mà những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh mang đến cho chúng ta, mà nó còn giúp cho chúng ta có thời gian luyện tập tiếng Anh được tốt hơn, ngày nay thì học tiếng Anh trở thành một vấn đề được cả xã hội quan tâm.

1. The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you.

Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

2. Study not what the world is doing, but what you can do for it.

Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.

3. Adventure is the best way to learn.

 Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

4. Once you stop learning, you’ll start dying.

Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

5. Study the past if you would define the future.

 Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

6. Learning is the eye of the mind.

Học tập là con mắt của trí tuệ.

7. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

 Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.

8. You learn something everyday if you pay attention.

Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.

9. Never stop learning because life never stop teaching.

Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

10. What we learn with pleasure we will never forget.

Những gì chúng ta học được với sự thoải mái chúng ta sẽ không bao giờ quên.

câu nói hay về chăm học
những câu nói hay về học tập

 11.It’s what we think we know keep us from learning.

Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học.

12.  Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

13. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

14. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

15. A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.

Một người thông thái có thể học từ một câu hỏi ngớ ngẩn, và người ngớ ngẩn có thể học nhiều hơn từ một câu trả lời thông thái.

 16. The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give. ( William Arthur Ward )

Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi.

17. A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one. ( Benjamin Franklin )

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

18. Study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. ( William Arthur Ward )

Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

19. To appreciate the beauty of a snow flake, it is necessary to stand out in the cold. ( Khuyết danh )

Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh.

20. If a man empties his purse into his head, no one can take it from him. ( Benjamin Franklin )

Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.

Với những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên đây, hi vọng bạn sẽ chọn lựa được cho mình một câu nói hay, ý nghĩa nhất mà mình cho là tâm đắc nhất. Hãy cố gắng học thật nhiều, cái gì không biết thì phải hỏi, hãy tự tìm tòi thật nhiều, thì nhất định bạn sẽ thành công. Cuộc sống của bạn sẽ thêm phần trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Chúc cho mỗi người sinh ra trên thế giới này đều sẽ trở thành tài, đều sẽ là những người có ích cho gia đình và xã hội nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *